“97% các tổ chức tin rằng, một nhà Quản lý dự án mạnh là yếu tố quyết định thành công của một dự án.”

- PWC

Tuy nhiên, với một dự án được quản lý tốt, Doanh nghiệp cần tập trung vào các hoạt động chính như lập kế hoạch, quản lý các bên liên quan và phương pháp triển khai chính xác.

Quản lý dự án không chỉ nói đến cá nhân một người quản lý mà đó là việc thiết lập cả một Ban quản lý dự án (PMO), có trách nhiệm giám sát, quản lý tiến độ chung, hiệu quả các dự án. Nếu PMO không được thiết lập chính xác, không thể thực hiện dự án thành công và thậm chí có thể dẫn đến thất bại của dự án.

Do đó, với sự giúp sức của chúng tôi, các Doanh nghiệp có thể xây dựng được hệ thống PMO lẫn Quản lý dự án để đảm bảo dự án thực hiện thành công.

Đánh giá hệ thống hiện hành


Các dự án có thành công hay không phụ thuộc rất lớn ở việc thiết lập nhóm dự án, PMO. Thiết lập này giúp xác định các dự án được cấu trúc như thế nào, cách triển khai, truyền thông ra sao. Với việc thiết lập thiếu hệ thống, không chính xác, cơ hội thành công cho các dự án sẽ giảm.

Nếu Doanh nghiệp đã có phòng quản lý dự án (PMO) hoặc nhóm quản lý, chúng tôi có thể xem xét đưa ra các giải pháp cải thiện, tối ưu hệ thống hiện có.


Nếu Doanh nghiệp chưa có phòng quản lý dự án (PMO) hoặc nhóm quản lý, chúng tôi có thể hỗ trợ thiết lập.

Dịch vụ này phù hợp với những Doanh nghiệp đã có phòng PMO, muốn đánh giá cải tiến hoặc yêu cầu hỗ trợ thiết lập một nhóm quản lý hay phòng ban Quản lý.


Thiết lập dự án mới


Giai đoạn khởi đầu rất quan trọng cho sự thành công của một dự án. Nếu không thiết lập hệ thống quản lý đúng, dự án thất bại sẽ là đáng kể.

Với những dự án quan trọng cần quản lý nội bộ, chúng tôi có thể hỗ trợ Doanh nghiệp ở những giai đoạn mang tính quyết định cần ý kiến chuyên gia tư vấn bao gồm lên kế hoạch, đưa ra sơ đồ mối quan tâm, tầm ảnh hưởng và lợi ích các bên liên quan hoặc các yêu cầu tổng hợp giúp Doanh nghiệp có đầy đủ dữ liệu để đi sâu vào phân tích và quản lý tốt dự án.

Dịch vụ trên phù hợp với những dự án then chốt, phức tạp mà bộ phận quản lý của Doanh nghiệp không xử lý được với kinh nghiệm hạn chế.


Cung cấp Nhân sự tự do Quản lý dự án


Dự án sau khi trúng thầu, người Quản lý rất cần một đội ngũ hỗ trợ các hạng mục để triển khai thành công dự án.

Chúng tôi có thể hỗ trợ nhân sự quản lý của Doanh nghiệp ở giai đoạn bất kỳ của dự án để đảm bảo dự án triển khai thành công. Hỗ trợ này có thể là:

  • Xem xét, đánh giá lại quy trình hiện hành
  • Xem xét, đánh giá lại quy trình hiện hành
  • Cung cấp mẫu tài liệu dự án
  • Cung cấp Quản trị viên hỗ trợ nhân sự quản lý dự án (PM) của Doanh nghiệp.

Dịch vụ này phù hợp với doanh nghiệp thường gặp những rủi ro, sự cố trong quá trình thực hiện dự án mà người trợ lí không có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ cho cấp quản lý.


Cung cấp Nhân sự Quản lý dự án tự do


Với dự án quan trọng không có người chuyên môn để quản lý, chúng tôi có thể cung cấp đúng chuyên gia (làm việc tự do) theo sát để quản lý tốt dự án.

Người quản lý dự án sẽ theo sát dự án hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng.


Tuỳ từng nhu cầu Doanh nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp các tài liệu và Quản trị viên cho dự án.

Dịch vụ này phù hợp với Doanh nghiệp không xử lý các dự án một cách thường xuyên và do đó không yêu cầu Ban Quản lý dự án (PMO).

Bạn muốn biết thêm chi tiết?
Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để nhận thông tin về các Dịch vụ Quản lý dự án.