Tài liệu nghiên cứu: Tình hình hiện tại trong giới khởi nghiệp ở Việt Nam - Tổng quan về FinTech và Thương mại điện tử 2020

Tài liệu nghiên cứu này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại trong giới khởi nghiệp ở Việt Nam và các thông tin chuyên sâu về các công ty đang phát triển mạnh như FinTech và thị trường Thương mại điện tử Việt Nam.


Download
 

Mẫu Quy trình Vận hành Chuẩn

Đây là Mẫu Quy trình Vận hành Chuẩn mà công ty RSP International chúng tôi dùng trong công tác Viết tài liệu Mô tả Quy trình. Bạn có thể yêu cầu thay đổi bất cứ chi tiết nào trong biểu mẫu trên. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng biểu mẫu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Download
 

Mẫu Định hình Quy trình vận hành

Đây là Mẫu Quy trình Vận hành cho công tác Định hình Quy trình vận hành. Mẫu này sẽ tổng hợp kết quả cho mỗi buổi chuyên đề định hình và sẽ là cơ sở để phát triển Quy trình Vận hành Chuẩn. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng biểu mẫu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Download
 

Mẫu tài liệu Nghiên cứu của RSP

Đây là Mẫu tài liệu Nghiên cứu của riêng RSP International mà chúng tôi sử dụng trong việc nghiên cứu nội bộ và ngoại vi. Bạn có thể yêu cầu thay đổi bất cứ chi tiết nào trong biểu mẫu trên. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng biểu mẫu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Download
 

Bài thuyết trình cho sự kiện Start-it-up tháng 11/2020

Tài liệu này bao gồm tất cả các bài thuyết trình trong sự kiện Start-it-up về “Các xu hướng và Chiến lược cho FinTech và Thương mại điện tử”, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2020. Nếu bạn muốn biết về thêm về Start-it-up Vietnam hay các dịch vụ về Chiến lược và Quy trình của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.


Download